Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

ĐỒNG HỒ ARGON, CO2

ĐỒNG HỒ KHÍ ARGON HARRIS 825DS-10-AR

Mã hàng: 825DS-10-AR

Giá: 3.950.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ NITTROGEN TLT-NT001

Mã hàng: TLT-NT001

Giá: 2.950.000 vnđ

ĐỒNG HỒ CO2 GENERICO 195-CR

Mã hàng: 195-CR

Giá: 1.950.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐIỆN CO2 GENERICO 198-CR 220V

Mã hàng: 198-CR

Giá: 3.300.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ARGON GENERICO 195-AR

Mã hàng: 195-AR

Giá: 1.950.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ CO2 HÀN QUỐC WITHUS X600

Mã hàng: X600

Giá: 1.300.000 vnđ

ĐỒNG HỒ CO2 YAMATO

Mã hàng: YAMATO CO2

Giá: 650.000 vnđ

ĐỒNG HỒ CO2 REGULATOR

Mã hàng: REGULATOR CO2

Giá: 350.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ NITO WITHUS HÀN QUỐC

Mã hàng: WITHUS N2

Giá: 1.550.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ARGON WITHUS HÀN QUỐC

Mã hàng: AR X500

Giá: 820.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ARGON TANAKA F22AR

Mã hàng: F22AR

Giá: 1.300.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ARGON RENOWN MR-FA1

Mã hàng: MR-FA1

Giá: 1.350.900 vnđ

ĐỒNG HỒ ARGON, CO2