Vật tư điện lạnh
Vật tư điện lạnh

Uống ống đồng

MÁY UỐNG ỐNG ĐỒNG BẰNG TAY TASCO TB770

Mã hàng: TB770

Giá: 3.920.000 vnđ

VAM BẺ ỐNG ĐỒNG GITTA GT-404L

Mã hàng: GT-4040L

Giá: 2.500.000 vnđ

UỐNG ỐNG ĐỒNG GITTA 6MM

Mã hàng: GT-6

Giá: 580.000 vnđ

DỤNG CỤ UỐN ỐNG ĐỒNG 8MM GITTA 8MM

Mã hàng: GT-8

Giá: 650.000 vnđ

DỤNG CỤ UỐN ỐNG ĐỒNG GITTA 10MM

Mã hàng: GT-10

Giá: 750.000 vnđ

DỤNG CỤ NONG ỐNG ĐỒNG GITTA 12.7MM GT-12.7

Mã hàng: GT-13

Giá: 1.100.000 vnđ

DỤNG CỤ UỐN ỐNG ĐỒNG GITTA 19MM

Mã hàng: GT-19

Giá: 1.550.000 vnđ

DỤNG CỤ UỐN ỐNG ĐỒNG GITTA 16MM

Mã hàng: GT-16

Giá: 1.350.000 vnđ

BỘ DỤNG CỤ UỐN ỐNG MASTERCOOL 70080

Mã hàng: 70080

Giá: 3.700.000 vnđ

Uống ống đồng