Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Các loại phụ kiện khác

BẢN LỀ CỬA KHO ĐÔNG LẠNH COOLMAX

Mã hàng: COOLMAX

Giá: 850.000 vnđ

DÂY TÊT CHÈN CHÌ VUÔNG 14X14MM 12M/CUỘN

Mã hàng: DTC-1412

Giá: 1.390.000 vnđ

DÂY TÊT CHÈN CHÌ VUÔNG 12X12MM 12M/CUỘN

Mã hàng: DTC-1212

Giá: 900.000 vnđ

DÂY TÊT CHÈN CHÌ VUÔNG 8X8MM 12M/CUỘN

Mã hàng: DTC-8812

Giá: 598.000 vnđ

DÂY TÊT CHÈN CHÌ VUÔNG 10X10MM 12M/CUỘN

Mã hàng: DTC-1012

Giá: 750.000 vnđ

DÂY TÊT CHÈN CHÌ VUÔNG 6X6MM 12M/CUỘN

Mã hàng: DTC-6612

Giá: 470.000 vnđ

BĂNG KEO CƯỜNG LỰC 2 MẶT XỐP ĐEN GBL-1211

Mã hàng: GBL-1211

Giá: 82.000 vnđ

ỐC SIẾT CÁP C70

Mã hàng: C70

Giá: 50.000 vnđ

ĐINH ĐÓNG THÙNG CARTON 3522

Mã hàng: 3522

Giá: 170.000 vnđ

CÔNG TẮC BÀN ĐẠP MINJIN MJ-2

Mã hàng: MJ-2

Giá: 95.000 vnđ

BÀN ĐẠP LỚN MINJIN MJ-3

Mã hàng: MJ-3

Giá: 115.000 vnđ

CÔNG TẮC BÀN ĐẠP Hanyoung HY-102N

Mã hàng: HT-102N

Giá: 130.000 vnđ

Các loại phụ kiện khác