Thiết bị đo phẩm chất.
Thiết bị đo phẩm chất.

Thiết bị đo gió, ánh sáng, nhiệt độ

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ SHINWA 72611 V-3 -20 - 100

Mã hàng: 72611

Giá: 3.100.000 vnđ

MÁY ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG SHINWA 78747

Mã hàng: 78747

Giá: 1.890.000 vnđ

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ SHINWA 73036 (-60 đến 550°C)

Mã hàng: 73036

Giá: 2.240.000 vnđ

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM CONOTEC FOX-4HRA

Mã hàng: FOX-4HRA

Giá: 1.390.000 vnđ

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM CONOTEC FOX-4HR-1

Mã hàng: FOX-4HR-1

Giá: 1.150.000 vnđ

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM CONOTEC CNT-2SH

Mã hàng: CNT-2SH

Giá: 1.980.000 vnđ

ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ CONOTEC CNT-PM3000

Mã hàng: CNT-PM3000

Giá: 2.100.000 vnđ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CONOTEC FOX-2006

Mã hàng: FOX-2006

Giá: 990.000 vnđ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CONOTEC FOX-2005

Mã hàng: FOX-2005

Giá: 1.030.000 vnđ

ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM CONOTEC FOX-2H

Mã hàng: FOX-2H

Giá: 1.890.000 vnđ

Thiết bị đo gió, ánh sáng, nhiệt độ