Thiết bị đo phẩm chất.
Thiết bị đo phẩm chất.

Thiết bị đo gió, ánh sáng, nhiệt độ

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM CONOTEC FOX-4HRA

Mã hàng: FOX-4HRA

Giá: 1.390.000 vnđ

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM CONOTEC FOX-4HR-1

Mã hàng: FOX-4HR-1

Giá: 1.150.000 vnđ

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM CONOTEC CNT-2SH

Mã hàng: CNT-2SH

Giá: 1.980.000 vnđ

ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ CONOTEC CNT-PM3000

Mã hàng: CNT-PM3000

Giá: 2.100.000 vnđ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CONOTEC FOX-2006

Mã hàng: FOX-2006

Giá: 990.000 vnđ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CONOTEC FOX-2005

Mã hàng: FOX-2005

Giá: 1.030.000 vnđ

ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM CONOTEC FOX-2H

Mã hàng: FOX-2H

Giá: 1.890.000 vnđ

BỘ ĐẾM BỘ ĐỊNH THỜI CONOTEC FOX-CMT7

Mã hàng: FOX-CMT7

Giá: 1.450.000 vnđ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CONOTEC FOX-1004

Mã hàng: FOX-1004

Giá: 520.000 vnđ

NHIỆT KẾ THỦY NGÂN CÔNG NGHIỆP

Mã hàng: NK01

Giá: 500.000 vnđ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ OMRON E5EC-RX2ABM-800

Mã hàng: E5EC-RX2ABM-800

Giá: 1.900.000 vnđ

Thiết bị đo gió, ánh sáng, nhiệt độ