Cần NỔ
Cần NỔ

Cần nổ tổng hợp

CỜ LÊ SIẾT LỰC 3/8 INCH 19-110Nm KILI KTW-30N:

Mã hàng: KTW-30N

Giá: 1.400.000 vnđ

CẦN NỔ 1/2 INCH 40-210Nm KILI KTW-210N

Mã hàng: KTW-210N

Giá: 1.600.000 vnđ

CẦN SIẾT LỰC 1/2 INCH 70-350Nm KILI KTW-350N

Mã hàng: KTW-350N

Giá: 1.900.000 vnđ

CẦN SIẾT LỰC 3/4 INCH 100-500Nm KILI KTW-500N

Mã hàng: KTW-500N

Giá: 2.800.000 vnđ

CẦN NỔ KILI 3/4 INCH 140-700Nm KTW-700N

Mã hàng: KTW-700N

Giá: 7.500.000 vnđ

CẦN TÍP TỰ ĐỘNG 1/2'' TOLSEN 16010

Mã hàng: 16010

Giá: 820.000 vnđ

Cần nổ tổng hợp