Vật tư điện lạnh
Vật tư điện lạnh

Máy hút chân không

MÁY BƠM HÚT CHÂN KHÔNG VALUE VRP-8DV 8CFM

Mã hàng: VRP-8DV

Giá: 7.200.000 vnđ

MÁY BƠM HÚT CHÂN KHÔNG VALUE VE280N

Mã hàng: VE280N

Giá: 5.400.000 vnđ

MÁY BOM HÚT CHÂN KHÔNG MASTERCOOL 6CFM 90066-220V-BSF

Mã hàng: 90066-220V-BSF

Giá: 9.600.000 vnđ

MÁY BƠM HÚT CHÂN KHÔNG MASTERCOOL 3CFM 90063-2V-220

Mã hàng: 90063-2V-220

Giá: 7.400.000 vnđ

MÁY BƠM HÚT CHÂN KHÔNG VALUE VE180N - 9CFM

Mã hàng: VE180N

Giá: 3.750.000 vnđ

MÁY BƠM HÚT CHÂN KHÔNG VALUE VE160N - 7CFM

Mã hàng: VE160N

Giá: 3.250.000 vnđ

MÁY BƠM HÚT CHÂN KHÔNG VALUE VE135N 4CFM

Mã hàng: VE135N

Giá: 2.100.000 vnđ

MÁY BƠM HÚT CHÂN KHÔNG VALUE VE125N 3CFM

Mã hàng: VE125N

Giá: 1.550.000 vnđ

MÁY BƠM - HÚT CHÂN KHÔNG VALUE VE115N 2CFM

Mã hàng: VE115N

Giá: 1.250.000 vnđ

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG VALUE VH115N 1.5 CFM

Mã hàng: VH115N

Giá: 1.100.000 vnđ

Máy hút chân không