Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

Máy hàn cắt

RÙA CẮT ỐNG QUAY TAY HUAWEI CG2-11G

Mã hàng: CG2-11G

Giá: 5.500.000 vnđ

MÁY CẮT SASUKE - 40HQ

Mã hàng: 40HQ

Giá: 4.850.000 vnđ

RÙA CẮT GIÓ ĐÃ TANAKA KT-5NX

Mã hàng: KT-5NX

Giá: 45.000.000 vnđ

MÁY CẮT PLASMA INVERTER RILAND CUT 100GT

Mã hàng: CUT 100GT

Giá: 18.000.000 vnđ

MÁY CẮT PLASMA INVERTER RILAND CUT100IJ

Mã hàng: CUT 1000IJ

Giá: 24.500.000 vnđ

RÙA CẮT ỐNG BẰNG TỪ HUAWEI CG2-11

Mã hàng: CG2-11

Giá: 19.300.000 vnđ

RÙA CẮT GIÓ ĐÁ IK-12 VOYLET BEETLE

Mã hàng: IK-12

Giá: 8.000.000 vnđ

RÙA CẮT GIÓ ĐÁ HUAWEI CG1-30

Mã hàng: CG1-30

Giá: 4.450.000 vnđ

Máy hàn cắt