Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

Máy hàn cắt

RÙA CẮT KIM LOẠI CG1-30

Mã hàng: CG1-30

Giá: 4.690.000 vnđ

MÁY CẮT KIM LOẠI PLASMA JASIC CUT160 J47

Mã hàng: CUT-160

Giá: 34.300.000 vnđ

MÁY CẮT PLASMA JASIC CUT 100

Mã hàng: CUT 100

Giá: 17.680.000 vnđ

DÂY XÍCH CHO RÙA CẮT GIÓ ĐÁ HUAWEI 2.4M

Mã hàng: TLT XRC01

Giá: 1.750.000 vnđ

RÙA CẮT ỐNG QUAY TAY SCG2-11H

Mã hàng: SCG2-11H

Giá: 5.500.000 vnđ

MÁY CẮT ỐNG TỰ ĐỘNG YUKWANG YK200

Mã hàng: YK-2000

Giá: 44.500.000 vnđ

RÙA CẮT ỐNG QUAY TAY YUKWANG YK20

Mã hàng: YK-20

Giá: 13.900.000 vnđ

RÙA CẮT ỐNG QUAY TAY HUAWEI CG2-11G

Mã hàng: CG2-11G

Giá: 6.500.000 vnđ

MÁY CẮT SASUKE - 40HQ

Mã hàng: 40HQ

Giá: 4.850.000 vnđ

RÙA CẮT GIÓ ĐÁ TANAKA KT-5NX

Mã hàng: KT-5NX

Giá: 45.000.000 vnđ

MÁY CẮT PLASMA INVERTER RILAND CUT 100GT

Mã hàng: CUT 100GT

Giá: 18.000.000 vnđ

MÁY CẮT PLASMA INVERTER RILAND CUT100IJ

Mã hàng: CUT 1000IJ

Giá: 24.500.000 vnđ

Máy hàn cắt