Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Đá cắt

ĐÁ CẮT INOX HẢI DƯƠNG 180.3.22

Mã hàng: 180.3.22

Giá: 30.000 vnđ

ĐÁ CẮT INOX HẢI DƯƠNG 125.2.22

Mã hàng: 125.2.22

Giá: 15.000 vnđ

ĐÁ CẮT INOX HẢI DƯƠNG 100.1,5.16

Mã hàng: 100.1,5.16

Giá: 10.000 vnđ

ĐÁ CẮT INOX HẢI DƯƠNG 180.2.22

Mã hàng: 180.2.22

Giá: 20.000 vnđ

ĐÁ CẮT INOX HẢI DƯƠNG 150.2.22

Mã hàng: 150.2.22

Giá: 17.000 vnđ

ĐÁ CẮT INOX HẢI DƯƠNG 355.3.25,4

Mã hàng: 355.3.25,4

Giá: 70.000 vnđ

ĐÁ CẮT INOX HẢI DƯƠNG 305.3.25,4

Mã hàng: 305.3.25,4

Giá: 40.000 vnđ

ĐÁ CẮT XANH- ĐỎ HẢI DƯƠNG 355.3.25,4

Mã hàng: 355.3.25,4

Giá: 40.000 vnđ

ĐÁ CẮT ĐỎ HẢI DƯƠNG 355.3.25,4

Mã hàng: 355.3.25,4

Giá: 40.000 vnđ

ĐÁ CẮT XANH HẢI DƯƠNG 107.1,2.16 (mỏng)

Mã hàng: 107.1,2.16

Giá: 5.500 vnđ

ĐÁ CẮT XANH HẢI DƯƠNG 125.1,2.22 (mỏng)

Mã hàng: 125.1,2.22

Giá: 7.000 vnđ

ĐÁ CẮT XANH HẢI DƯƠNG 100.1,5.16

Mã hàng: 100.1,5.16

Giá: 8.000 vnđ

Đá cắt