Vật tư điện lạnh
Vật tư điện lạnh

Gas lạnh

BÌNH GAS LẠNH R-410A 2.8KG

Mã hàng: R-410A

Giá: 590.000 vnđ

BÌNH GAS LẠNH ECORON R32 3KG

Mã hàng: R32-3KG

Giá: 480.000 vnđ

GAS LẠNH R410A MỸ 11.3KG

Mã hàng: R410-MY

Giá: 1.950.000 vnđ

GAS LẠNH R410A ẤN ĐỘ 11.3KG

Mã hàng: R410A- AN DO

Giá: 1.650.000 vnđ

GAS LẠNH R22 ẤN ĐỘ 13.6KG

Mã hàng: R22

Giá: 1.550.000 vnđ

Gas lạnh