Dụng cụ khí nén
Dụng cụ khí nén

Máy mài hơi

MÁY MÀI TREO 600W SAMFIN

Mã hàng: SF-600

Giá: 1.190.000 vnđ

MÁY MÀI KHÍ NÉN SOLAR WIND MLK-600

Mã hàng: MLK-600

Giá: 750.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG75A-CR

Mã hàng: KPT-NG75A-CR

Giá: 7.710.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG75L-CR

Mã hàng: KPT-NG75L-CR

Giá: 12.100.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG75A-CS

Mã hàng: KPT-NG75A-CS

Giá: 7.710.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG75L-CS

Mã hàng: KPT-NG75L-CS

Giá: 12.100.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG65L-CS

Mã hàng: KPT-NG65L-CS

Giá: 8.310.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG65A-CR

Mã hàng: KPT-NG65A-CR

Giá: 7.100.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG45A-CR

Mã hàng: KPT-NG45A-CR

Giá: 5.710.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG65A-CS

Mã hàng: KPT-NG65A-CS

Giá: 7.710.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG25A-CR

Mã hàng: KPT-NG25A-CR

Giá: 5.510.000 vnđ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ KAWASAKI KPT-NG25L-CR

Mã hàng: KPT-NG25L-CR

Giá: 7.100.000 vnđ

Máy mài hơi

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2