Vật tư điện lạnh
Vật tư điện lạnh

Đồng hồ nạp gas lạnh

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH ĐƠN VALUE VMG-1-U-L

Mã hàng: VMG-1-U-L

Giá: 280.000 vnđ

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH ĐƠN VALUE VMG-1-U-H

Mã hàng: VMG-1-U-H

Giá: 280.000 vnđ

ĐỒNG HỒ SẠC GAS MASTERCOOL R134A

Mã hàng: MC R134A

Giá: 5.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH MASTERCOOL 97772-MRB

Mã hàng: 97772-MRB

Giá: 2.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH MASTERCOOL 89772-MRB

Mã hàng: 89772-MRB

Giá: 3.180.000 vnđ

ĐỒNG HỒ NẠP GAS ĐÔI SBF-T-536H

Mã hàng: SBF-T-536H

Giá: 350.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ĐIỆN TỬ VALUE VDG-S1

Mã hàng: VDG-S1

Giá: 1.850.000 vnđ

BỘ ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH VALUE VMG-2-R22-B

Mã hàng: VMG-2-R22

Giá: 950.000 vnđ

BỘ DỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH VALUE VMG-2-R410A-B

Mã hàng: VMG-2-R410A-B

Giá: 899.000 vnđ

Đồng hồ nạp gas lạnh