Vật tư điện lạnh
Vật tư điện lạnh

Đồng hồ nạp gas lạnh

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH THỤY SỸ REFCO BM2-6-DS-R407C

Mã hàng: BM2-6-DS-R407C

Giá: 5.400.000 vnđ

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH TASCO TB125BV

Mã hàng: TB125BV

Giá: 2.550.000 vnđ

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH TASCO TB145BV

Mã hàng: TB145BV

Giá: 2.700.000 vnđ

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH TASCO TB140SM

Mã hàng: TB140SM

Giá: 2.130.000 vnđ

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH TASCO TB120SM

Mã hàng: TB120SM

Giá: 1.900.000 vnđ

BỘ SẠC GAS LẠNH GITTA GT-R736G-R410A

Mã hàng: GT-R736G-R410A

Giá: 1.550.000 vnđ

BỘ ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH GITTA GT-536G

Mã hàng: GT-536G

Giá: 1.250.000 vnđ

BỘ ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH GITTA GT-636

Mã hàng: GT-636

Giá: 1.120.000 vnđ

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH VALUE VMG-2-R22-B-03

Mã hàng: VMG-2-R22-B-03

Giá: 680.000 vnđ

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH VALUE VMG-2-R134A

Mã hàng: VMG-2-R134A

Giá: 1.780.000 vnđ

ĐỒNG HỒ NẠP GAS LẠNH ĐƠN VALUE VMG-1-U-L

Mã hàng: VMG-1-U-L

Giá: 350.000 vnđ

Đồng hồ nạp gas lạnh