Thiết bị đo phẩm chất.
Thiết bị đo phẩm chất.

Máy đo độ ẩm

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM APEC TH-05-T

Mã hàng: TH-05-1

Giá: 410.000 vnđ

NHIỆT ẨM KẾ ĐỂ BÀN HTC-1

Mã hàng: HTC-1

Giá: 150.000 vnđ

MÁY ĐO ĐỘ ẨM GỖ DELMHORST RDM-3

Mã hàng: RDM-3

Giá: 13.400.000 vnđ

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ẨM GỖ MD812

Mã hàng: MD812

Giá: 900.000 vnđ

ẨM KẾ NHIỆT KẾ TREO TƯỜNG HT-2008

Mã hàng: HT-2008

Giá: 4.500.000 vnđ

MÁY ĐO VÀ GHI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM HT-2000

Mã hàng: HT-2000

Giá: 2.800.000 vnđ

NHIỆT ẨM KẾ ĐIỆN TỬ NAKATA NJ-2099TH

Mã hàng: NJ-2099TH

Giá: 910.000 vnđ

NHIỆT ẨM KẾ ĐIỆN TỬ NAKATA NHP - 2099TH

Mã hàng: NHP-2099TH

Giá: 1.435.000 vnđ

MÁY ĐÔ ĐỘ ẨM GỖ, NGŨ CỐC MD7820

Mã hàng: MD7820

Giá: 1.800.000 vnđ

MÁY ĐO ĐỘ ẨM GỖ WAGNER ORION 950

Mã hàng: ORION 950

Giá: 12.800.000 vnđ

MÁY ĐO ĐỘ ẨM GỖ WAGNER ORION 940

Mã hàng: ORION 940

Giá: 12.200.000 vnđ

Máy đo độ ẩm