DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ

Thước đo khoảng cách điện tử

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG TIA LASER INGCO HLDD0608

Mã hàng: HLDD0608

Giá: 880.000 vnđ

60M MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH TIA LASER IP 54 INGCO HLDD0601

Mã hàng: HLDD0601

Giá: 1.810.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY SW-120

Mã hàng: SW-120

Giá: 950.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHOẢNG CÁCH TIA XANH SNDWAY SW-70G

Mã hàng: SW-50G

Giá: 1.700.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHOẢNG CÁCH TIA XANH SNDWAY SW-100G

Mã hàng: SW-100G

Giá: 2.150.000 vnđ

THƯỚC ĐO KHOẢNG CÁCH TIA XANH SNDWAY SW-50G

Mã hàng: SW-50G

Giá: 1.450.000 vnđ

MÁY LASER (LU-LS6TLD) 6 TIA XANH LÁ - 30MW LD TOP LU-LS6TLD

Mã hàng: LU-LS6TLD

Giá: 2.100.000 vnđ

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 100 MÉT TIA ĐỎ WD-100

Mã hàng: WD-100

Giá: 2.000.000 vnđ

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 60 MÉT TIA XANH LÁ LU-D60XL

Mã hàng: LU-D60XL

Giá: 1.800.000 vnđ

MÁY LASER (HV-LS6TXL) 6 TIA XANH LÁ - 35MW TOP HV-LS6TXL

Mã hàng: HV-LS6TXL

Giá: 2.100.000 vnđ

Thước đo khoảng cách điện tử