Thiết bị ngành nước
Thiết bị ngành nước

Máy bơm nước

MÁY BƠM MÀNG AEROPRO AP8411

Mã hàng: AP8411

Giá: 2.850.000 vnđ

MÁY BƠM MÀNG AEROPRO A-15

Mã hàng: A-15

Giá: 3.550.000 vnđ

MÁY OXY HỒ CÁ ACO 010 385W

Mã hàng: ACO-010

Giá: 1.690.000 vnđ

MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM TPC NFM140A

Mã hàng: NFM140A

Giá: 2.700.000 vnđ

MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM TPC 1DK-14

Mã hàng: 1DK-14

Giá: 800.000 vnđ

MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM TPC CS-C750

Mã hàng: CS-C750

Giá: 1.500.000 vnđ

MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM TPC CPM-130

Mã hàng: CPM-130

Giá: 880.000 vnđ

MÁY BƠM NƯỚC CHẠY XĂNG 3'' TOLSEN 79982

Mã hàng: 79982

Giá: 4.100.000 vnđ

MÁY BƠM NƯỚC CHẠY XĂNG 2'' TOLSEN 79981

Mã hàng: 79981

Giá: 3.800.000 vnđ

MÁY BƠM CHÌM 0.5Hp TOLSEN 79978

Mã hàng: 79978

Giá: 1.600.000 vnđ

MÁY BƠM CHÌM 1Hp TOLSEN 79979

Mã hàng: 79979

Giá: 2.300.000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM 1Hp TOLSEN 79975

Mã hàng: 79975

Giá: 1.800.000 vnđ

Máy bơm nước