Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy đục bê tông

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 11 VC

Mã hàng: GSH 3E

Giá: 23.410.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 11 E

Mã hàng: GSH 11 E

Giá: 13.920.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 16-30

Mã hàng: GSH 16-30

Giá: 20.700.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 5

Mã hàng: GSH 5

Giá: 6.040.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 9 VC

Mã hàng: GSH 9 VC

Giá: 16.890.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 500 GEN II

Mã hàng: GSH 500 GEN II

Giá: 4.900.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 3E

Mã hàng: GSH 3E

Giá: 6.880.000 vnđ

MÁY ĐỤC PHÁ BOSCH GSH 500 MAX

Mã hàng: GSH 500 MAX

Giá: 5.444.400 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DONGCHENG DZG15

Mã hàng: DZG15

Giá: 4.000.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DONGCHENG DZG06-6

Mã hàng: DZG06-6

Giá: 1.990.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DONGCHENG DZG05-6

Mã hàng: DZG05-6

Giá: 1.700.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DONGCHENG DZG6S

Mã hàng: DZG6S

Giá: 1.600.000 vnđ

Máy đục bê tông