Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy đục bê tông

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DEKTON DK-6501

Mã hàng: DK-6501

Giá: 3.770.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DEKTON DK-65 1850W

Mã hàng: DK-65

Giá: 2.300.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DEKTON DK-3901 1600W

Mã hàng: DK-3901

Giá: 2.440.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG RYOBI CH-485 1130W

Mã hàng: CH-485

Giá: 13.300.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG RYOBI CH-470 17MM

Mã hàng: CH-470

Giá: 5.700.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG 17 LY DEKTON DK-0811 1250W

Mã hàng: DK-0811

Giá: 1.580.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG STANLEY STHM10K-B1

Mã hàng: STHM10K-B1

Giá: 4.910.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG STANLEY STHM5KHV-B1 1.100W

Mã hàng: STHM5KHV-B1

Giá: 2.850.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0810TA

Mã hàng: HM0810TA

Giá: 5.150.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0810T

Mã hàng: HM0810T

Giá: 7.599.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0810

Mã hàng: HM0810

Giá: 7.799.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA HM0810A

Mã hàng: HM0810A

Giá: 5.489.000 vnđ

Máy đục bê tông