Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ dùng điện

Máy đục bê tông

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DONGCHENG DZG15

Mã hàng: DZG15

Giá: 4.000.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DONGCHENG DZG06-6

Mã hàng: DZG06-6

Giá: 1.990.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DONGCHENG DZG05-6

Mã hàng: DZG05-6

Giá: 1.700.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DONGCHENG DZG6S

Mã hàng: DZG6S

Giá: 1.600.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DONGCHENG DZG6

Mã hàng: DZG6

Giá: 2.000.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TPC 2095

Mã hàng: 2095

Giá: 3.000.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG TPC 0850

Mã hàng: 0850

Giá: 1.600.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DCA AZG16

Mã hàng: AZG16

Giá: 8.300.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DCA AZG03-15

Mã hàng: AZG03-15

Giá: 4.600.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DCA AZG04-15

Mã hàng: AZG04-15

Giá: 6.300.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DCA AZG15

Mã hàng: AZG15

Giá: 4.900.000 vnđ

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG DCA AZG02-15

Mã hàng: AZG02-15

Giá: 4.600.000 vnđ

Máy đục bê tông