DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ

Dụng cụ cân bằng laser

MÁY CÂN MỰC LASER TIA XANH DEKTON Z1603

Mã hàng: Z1603

Giá: 3.180.000 vnđ

MÁY CÂN MỰC LASER 5 TIA XANH DEKTON Z1000

Mã hàng: Z1000

Giá: 3.080.000 vnđ

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH DEKTON G7

Mã hàng: G7

Giá: 2.120.000 vnđ

DỤNG CỤ CÂN BẰNG LASER DEKTON G8 5 TIA XANH

Mã hàng: G8

Giá: 2.200.000 vnđ

MÁY THỦY BÌNH AL 32

Mã hàng: AL 32

Giá: 1.500.000 vnđ

MÁY CÂN BẰNG LASER SINCON 223G

Mã hàng: 223G

Giá: 2.500.000 vnđ

MÁY THỦY BÌNH TOPCON AT-B4 NHẬT BẢN

Mã hàng: TOPCON AT-B4

Giá: 3.600.000 vnđ

MÁY THỦY BÌNH SOKKIA B40 NHẬT BẢN

Mã hàng: SOKKIA B40

Giá: 3.700.000 vnđ

MÁY CÂN BẰNG 3D LASER 12 TIA XANH KASON KS-12

Mã hàng: KS-12

Giá: 2.500.000 vnđ

MÁY CÂN BẰNG 3D LASER 16 TIA XANH KASON KS-16

Mã hàng: KS-16

Giá: 2.800.000 vnđ

MÁY THĂNG BẰNG 3D LASER TIA XANH HG-3D

Mã hàng: HG-3D

Giá: 2.300.000 vnđ

MÁY CÂN BẰNG LASER SNDWAY SW-311G

Mã hàng: SW-311G

Giá: 1.290.000 vnđ

Dụng cụ cân bằng laser