Dụng Cụ Thủy Lực
Dụng Cụ Thủy Lực

Kềm bấm cos thủy lực

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TAC CYO-400B

Mã hàng: CYO-400B

Giá: 12.800.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC CYO-400A 30MM LỤC GIÁC

Mã hàng: CYT-400A

Giá: 18.900.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TAC CPO-240 16-240MM2

Mã hàng: CPO-240

Giá: 9.900.000 vnđ

ĐẦU ÉP COS THỦY LỰC TAC CYO-400B

Mã hàng: CYO-400B

Giá: 13.200.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TAC CYO-400A

Mã hàng: CYO-400A

Giá: 12.800.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC OPT TP-420 35-400MM

Mã hàng: TP-420

Giá: 24.800.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC OPT TP-400 34-400MM

Mã hàng: TP-400

Giá: 23.900.000 vnđ

ĐẦU BẤM COS THỦY LỰC OPT TP-900H 35-630MM

Mã hàng: TP-900H

Giá: 22.500.000 vnđ

ĐẦU ÉP COS THỦY LỰC OPT TP-800H 35-630MM

Mã hàng: TP-800H

Giá: 19.800.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-400E 400MM

Mã hàng: HHY-400E

Giá: 8.990.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-510

Mã hàng: HHY-510

Giá: 8.400.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-400B

Mã hàng: HHY-400B

Giá: 4.790.000 vnđ

Kềm bấm cos thủy lực