Dụng Cụ Thủy Lực
Dụng Cụ Thủy Lực

Kềm bấm cos thủy lực

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-400E 400MM

Mã hàng: HHY-400E

Giá: 8.900.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-510

Mã hàng: HHY-510

Giá: 7.750.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-400B

Mã hàng: HHY-400B

Giá: 4.650.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-400A 400MM2

Mã hàng: HHY-400A

Giá: 2.700.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-300B 300MM2

Mã hàng: HHY-300B

Giá: 2.500.000 vnđ

KỀM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-300E 300MM2

Mã hàng: HHY-300E

Giá: 1.760.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-300A 300MM2

Mã hàng: HHY-300A

Giá: 800.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-120A 120MM2

Mã hàng: HHY-120A

Giá: 680.000 vnđ

KÌM BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-70A 70MM2

Mã hàng: HHY-70A

Giá: 680.000 vnđ

ĐẦU ÉP COS THỦY LỰC TLP HHY-1000F

Mã hàng: HHY-1000F

Giá: 8.200.000 vnđ

ĐẦU BẤM COS THỦY LỰC TLP HHY-630F

Mã hàng: HHY-630F

Giá: 5.100.000 vnđ

ĐẦU ÉP COS THỦY LỰC TLP HHY-510F

Mã hàng: HHY-510F

Giá: 4.700.000 vnđ

Kềm bấm cos thủy lực