DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ

Ampe kìm

AMPE KÌM FLUKE 773 (100mA)

Mã hàng: 733

Giá: 47.800.000 vnđ

AMPE KÌM FLUKE 772 (100mA)

Mã hàng: 772

Giá: 36.800.000 vnđ

AMPE KÌM FLUKE 369 FC ĐO DÒNG DÒ RỈ

Mã hàng: 369 FC

Giá: 24.500.000 vnđ

AMPE KÌM FLUKE 771 (100mA)

Mã hàng: 771

Giá: 24.900.000 vnđ

AMPE KÌM FLUKE 369 (AC 60A; True RMS)

Mã hàng: 369

Giá: 24.500.000 vnđ

AMPE KÌM FLUKE 365

Mã hàng: 365

Giá: 8.200.000 vnđ

AMPE KÌM FLUKE 353

Mã hàng: 353

Giá: 24.700.000 vnđ

AMPE KÌM FLUKE 355 (2000A; True RMS)

Mã hàng: 355

Giá: 26.700.000 vnđ

AMPE KÌM FLUKE 381 (999.9A/2500A ; True RMS)

Mã hàng: 323

Giá: 19.800.000 vnđ

AMPE KÌM AC/DC FLUKE 393 FC/CN

Mã hàng: 393 FC/CN

Giá: 17.300.000 vnđ

Ampe kìm

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2