DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ

Ampe kìm

AMPE KÌM UNI-TREND UT202+ 400A

Mã hàng: UT202+

Giá: 405.000 vnđ

AMPE KÌM HIOKI CM4374

Mã hàng: CM4374

Giá: 7.500.000 vnđ

AMPE KÌM UNI-T UT203+

Mã hàng: UT203+

Giá: 780.000 vnđ

AMPE KÌM UNI - T UT204+

Mã hàng: UT204+

Giá: 820.000 vnđ

AMPE KÌM UNI-TREND UT204A

Mã hàng: UT204A

Giá: 799.000 vnđ

AMPE KÌM SANWA DCM2000DR

Mã hàng: DCM200DR

Giá: 6.890.000 vnđ

AMPE KÌM SANWA DCL3000R

Mã hàng: DCL3000R

Giá: 5.780.000 vnđ

AMPE KÌM SANWA DCL31DR

Mã hàng: DCL31DR

Giá: 3.280.000 vnđ

AMPE KÌM SANWA DCL1200R

Mã hàng: DCL1200R

Giá: 2.880.000 vnđ

AMPE KÌM SANWA DCL1000

Mã hàng: DCL1000

Giá: 1.559.000 vnđ

AMPE KÌM AC SANWA DCL11R

Mã hàng: DCL11R

Giá: 2.130.000 vnđ

AMPE KÌM SANWA CAM600S

Mã hàng: CAM600S

Giá: 2.230.000 vnđ

Ampe kìm