DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ

Ampe kìm

AMPE KÌM ĐO CÔNG SUẤT 3 PHA PF TES Prova 6601

Mã hàng: 6601

Giá: 11.800.000 vnđ

AMPE KÌM VALUE VMC-1

Mã hàng: VMC-1

Giá: 760.000 vnđ

AMPE KÌM APEC AC-358

Mã hàng: AC-358

Giá: 840.000 vnđ

AMPE KÌM HIOKI 3282

Mã hàng: 3282

Giá: 5.300.000 vnđ

AMPE KÌM HIOKI 3281

Mã hàng: 3281

Giá: 4.400.000 vnđ

AMPE KÌM FLUKE 305

Mã hàng: FLUKE 305

Giá: 2.400.000 vnđ

AMPE KÌM LUTRON CM-6146

Mã hàng: CM-6146

Giá: 1.800.000 vnđ

AMPE KÌM AC/DC LUTRON CM-6156

Mã hàng: CM-6156

Giá: 2.100.000 vnđ

AMPE KÌM FLUKE 376

Mã hàng: 376

Giá: 13.800.000 vnđ

AMPE KÌM UNI-TREND UT202+ 400A

Mã hàng: UT202+

Giá: 550.000 vnđ

AMPE KÌM HIOKI CM4374

Mã hàng: CM4374

Giá: 8.890.000 vnđ

AMPE KÌM UNI-T UT203+

Mã hàng: UT203+

Giá: 850.000 vnđ

Ampe kìm