DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ

Ampe kìm đo dòng dò

BỘ KÌM KẸP ĐO DÒNG ĐIỆN KYORITSU 8133-03

Mã hàng: 8133-03

Giá: 32.900.000 vnđ

AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ HIOKI 3291-50

Mã hàng: 3291-50

Giá: 2.700.000 vnđ

AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ KYORITSU 2117R

Mã hàng: 2117R

Giá: 1.750.000 vnđ

KÌM ĐO DÒNG DÒ AC/DC KYORITSU 8115

Mã hàng: 8115

Giá: 4.800.000 vnđ

AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ KYORITSU 2434

Mã hàng: 2434

Giá: 5.350.000 vnđ

AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ KYORITSU 2433

Mã hàng: 2433

Giá: 6.600.000 vnđ

AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ KYORITSU 2432

Mã hàng: 2432

Giá: 7.880.000 vnđ

AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ KYORITSU 2431

Mã hàng: 2431

Giá: 5.880.000 vnđ

AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ KYORITSU 2413R

Mã hàng: 2413R

Giá: 10.600.000 vnđ

AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ KYORITSU 2413F

Mã hàng: 2413F

Giá: 9.700.000 vnđ

AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ KYORITSU 2412

Mã hàng: 2412

Giá: 8.399.000 vnđ

KIỀM ĐO DÒNG DÒ KYORITSU 8129-02

Mã hàng: 8129-02

Giá: 15.890.000 vnđ

Ampe kìm đo dòng dò