Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Bàn chải công nghiệp

BÀN CHẢI INOX CÁN SẮT MŨI CONG

Mã hàng: BC-IN02

Giá: 60.000 vnđ

BÀN CHẢI SỢI ĐỒNG TLT-BC010

Mã hàng: TLT-BC010

Giá: 60.000 vnđ

BÀN CHẢI SỢI ĐỒNG CÁN GỖ 8 HÀNG TLT BC08

Mã hàng: TLT BC08

Giá: 45.000 vnđ

BÀN CHẢI SỢI CƯỚC CÁN ĐEN TLT-BC0025

Mã hàng: TLT-BC0025

Giá: 25.000 vnđ

BÀN CHẢI SỢI ĐỒNG THAU 7 HÀNG TLT BC07

Mã hàng: TLT BC07

Giá: 35.000 vnđ

BÀN CHẢI ĐÁNH RỈ SỢI ĐỒNG THAU 5 HÀNG TLT

Mã hàng: BC-TLT 5

Giá: 30.000 vnđ

BÀN CHẢI INOX CÁN SẮT

Mã hàng: BC-01

Giá: 48.000 vnđ

Bàn chải công nghiệp