Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Bật mực

THƯỚC ĐÁNH DẤU VẠCH MỰC STANLEY 47-465

Mã hàng: 47-465

Giá: 160.000 vnđ

THƯỚC ĐÁNH DẤU MỰC 30M STANLEY 47-460

Mã hàng: 47-460

Giá: 140.000 vnđ

THƯỚC ĐÁNH DẤU MỰC ĐỎ 8OZ STANLEY 47-804-1-23

Mã hàng: 47-804-1-23

Giá: 30.000 vnđ

THƯỚC ĐÁNH DẤU VẠCH MỰC STANLEY STHT47443-8

Mã hàng: STHT47443-8

Giá: 120.000 vnđ

THƯỚC ĐÁNH DẤU MỰC 30M STANLEY STHT47440-8

Mã hàng: STHT47440-8

Giá: 70.000 vnđ

BẬT MỰC 15M SHINWA 77964

Mã hàng: 77464

Giá: 360.000 vnđ

BẬT MỰC TỰ ĐỘNG 15MM SHINWA 77472

Mã hàng: 77472

Giá: 479.000 vnđ

BẬT MỰC TỰ ĐỘNG SHINWA 73283

Mã hàng: 73283

Giá: 299.000 vnđ

Bật mực