Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Bạt nhựa Mã lai

BẠT NHỰA MÃ LAI KHỔ RỘNG 4M DÀI 50M

Mã hàng: BAT ML 4X50M

Giá: 1.520.000 vnđ

BẠT NHỰA MÃ LAI RỘNG 6M DÀI 50M

Mã hàng: BAT ML 6X50M

Giá: 2.250.000 vnđ

BẠT NHỰA MÃ LAI RỘNG 2M DÀI 100M

Mã hàng: BAT ML 2X100M

Giá: 1.700.000 vnđ

Bạt nhựa Mã lai