Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Bạt sọc

BẠT SỌC 5 MÀU KHỔ 4M DÀI 100M

Mã hàng: BAT

Giá: 1.920.000 vnđ

BẠT SỌC RỘNG 2M4 DÀI 100M

Mã hàng: BAT SOC 2M4

Giá: 910.000 vnđ

BẠT NHỰA SỌC RỘNG 1M8 DÀI 90M

Mã hàng: BAT SOC 1M8

Giá: 650.000 vnđ

BẠT SỌC RỘNG 2M DÀI 90M

Mã hàng: BAT SOC 2MX90M

Giá: 690.000 vnđ

Bạt sọc