Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Bộ đột lỗ

BỘ DỤNG CỤ LẤY DẤU 8 MÓN NIIGATA CTS-8

Mã hàng: CTS-8

Giá: 3.300.000 vnđ

BỘ DỤNG CỤ LẤY DẤU 3 MÓN NIIGATA CTS-3

Mã hàng: CTS-3

Giá: 1.200.000 vnđ

CÂY LẤY DẤU 1 ĐẦU NHỌN NIIGATA S

Mã hàng: S

Giá: 300.000 vnđ

CÂY LẤY DẤU 1 ĐẦU NHỌN NIIGATA A

Mã hàng: A

Giá: 450.000 vnđ

CÂY LẤY DẤU 1 ĐẦU NHỌN NIIGATA H

Mã hàng: H

Giá: 200.000 vnđ

CÂY LẤY DẤU 2 ĐẦU NHỌN NIIGATA PKW

Mã hàng: PKW

Giá: 330.000 vnđ

CÂY LẤY DẤU 1 ĐẦU NHỌN NIIGATA N

Mã hàng: N

Giá: 110.000 vnđ

CÂY LẤY DẤU 2 ĐẦU NHỌN NIIGATA KW

Mã hàng: KW

Giá: 250.000 vnđ

CÂY LẤY DẤU 2 ĐẦU NHỌN NIIGATA K

Mã hàng: K

Giá: 132.000 vnđ

VIẾT VẠCH DẤU NIIGATA SC-P

Mã hàng: SC-P

Giá: 220.000 vnđ

VIẾT VẠCH DẤU NIIGATA SC-PDX

Mã hàng: SC-PDX

Giá: 870.000 vnđ

Bộ đột lỗ