Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Bộ mũi khoan

BỘ MŨI KHOAN NACHI 19 CHI TIẾT 1.0-10MM

Mã hàng: 1.0-10MM

Giá: 1.850.000 vnđ

BỘ MŨI KHOAN BÊ TÔNG ĐUÔI TRỤ IRWIN 10501893

Mã hàng: 10501893

Giá: 370.000 vnđ

BỘ MŨI KHOAN BÊ TÔNG ĐUÔI TRỤ IRWIN 10501892

Mã hàng: 10501892

Giá: 220.000 vnđ

BỘ MŨI KHOAN PHÁP 19 CHI TIẾT 1-10MM

Mã hàng: BMK-P10

Giá: 510.000 vnđ

BỘ 25 MŨI KHOAN NACHI 1-13X0.5MM SINGAPORE

Mã hàng: NACHI -S25

Giá: 2.600.000 vnđ

BỘ 5 MŨI KHOAN TẦNG HỘP VALI MK-B5

Mã hàng: MK-B5

Giá: 396.000 vnđ

BỘ 4 MŨI KHOAN TẦNG HỘP VALI MK-B4

Mã hàng: MK - B4

Giá: 384.000 vnđ

Bộ mũi khoan