Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Bộ taro ren

BỘ TARO 40 CHI TIẾT TRUPER 11442 (J-MATA-40)

Mã hàng: 11442

Giá: 860.000 vnđ

BỘ TARO 23 CHI TIẾT SKC M6-M24 OK.47

Mã hàng: SKC OK.47

Giá: 9.200.000 vnđ

BỘ TARO BÀN REN 41 CHI TIẾT SKC M3-M18

Mã hàng: 41-004

Giá: 2.680.000 vnđ

MŨI TARO 3 CÂY HỆ INCHC HUẨN UNC SKC 1INCH X8

Mã hàng: UNC 1X8

Giá: 980.000 vnđ

BỘ TARO BÀN REN 41 MÓN SKC M3-M12

Mã hàng: M3-M12

Giá: 1.320.000 vnđ

MŨI TARO BỘ 3 CÂY SKC M24X3.0

Mã hàng: M24X3.0

Giá: 850.000 vnđ

MŨI TAR TAY BỘ 3 CÂY SKC M26X3.0

Mã hàng: M26X3.0

Giá: 1.300.000 vnđ

MŨI TARO BỘ 3 CÂY SKC M27X3.0

Mã hàng: M27X3.0

Giá: 1.800.000 vnđ

MŨI TARO TAY BỘ 3 CÂY SKC M28X3.0

Mã hàng: M28X3.0

Giá: 1.950.000 vnđ

MŨI TARO SKC BỘ 3 CÂY M30X3.5

Mã hàng: M30X3.5

Giá: 2.300.000 vnđ

MŨI TARO TAY SKC BỘ 3 CÂY M20X2.5

Mã hàng: M20X2.5

Giá: 550.000 vnđ

Bộ taro ren