Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Bộ taro ren

MŨI TARO 3 CÂY HỆ INCHC HUẨN UNC SKC 1INCH X8

Mã hàng: UNC 1X8

Giá: 980.000 vnđ

BỘ TARO BÀN REN 41 MÓN SKC M3-M12

Mã hàng: M3-M12

Giá: 1.490.000 vnđ

MŨI TARO BỘ 3 CÂY SKC M24X3.0

Mã hàng: M24X3.0

Giá: 850.000 vnđ

MŨI TAR TAY BỘ 3 CÂY SKC M26X3.0

Mã hàng: M26X3.0

Giá: 1.300.000 vnđ

MŨI TARO BỘ 3 CÂY SKC M27X3.0

Mã hàng: M27X3.0

Giá: 1.800.000 vnđ

MŨI TARO TAY BỘ 3 CÂY SKC M28X3.0

Mã hàng: M28X3.0

Giá: 1.950.000 vnđ

MŨI TARO SKC BỘ 3 CÂY M30X3.5

Mã hàng: M30X3.5

Giá: 2.300.000 vnđ

MŨI TARO TAY SKC BỘ 3 CÂY M20X2.5

Mã hàng: M20X2.5

Giá: 550.000 vnđ

MŨI TARO SKC BỘ 3 CÂY M34X3.5

Mã hàng: M34X3.5

Giá: 2.850.000 vnđ

BỘ TARO TAY 3 CÂY HỆ MÉT SKC M36X4.0

Mã hàng: M36X4.0

Giá: 3.100.000 vnđ

BỘ TARO REN 40 CHI TIẾT TTP 240-000040

Mã hàng: 240-000040

Giá: 980.000 vnđ

BỘ TARO REN 40 CHI TIẾT CMART A1012

Mã hàng: A1012

Giá: 690.000 vnđ

Bộ taro ren