Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Búa cao su, nhựa

BÚA CAO SU CÁN GỖ VESSEL 25MM

Mã hàng: VS-25

Giá: 400.000 vnđ

BÚA HAI ĐẦU NHỰA CÁN GỖ VESSEL 31MM

Mã hàng: VS-31

Giá: 500.000 vnđ

BÚA NHỰA CÁN GỖ VESSEL 38MM

Mã hàng: VESSEL-38

Giá: 650.000 vnđ

BÚA HAI ĐẦU NHỰA CÁN GỖ VESSEL 46MM

Mã hàng: VS-46

Giá: 800.000 vnđ

Búa cao su crossman 68-931

Mã hàng: 68-931

Giá: 54.000 vnđ

Búa cao su, nhựa