Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Búa đầu tròn

BÚA VUÔNG CÁN GỖ 600 GR SD-BV-600

Mã hàng: SD-BV-600

Giá: 100.000 vnđ

BÚA VUÔNG CÁN GỖ 400 GR SD-BV-400

Mã hàng: BÚA VUÔNG CÁN GỖ 400 GR SD-BV-400

Giá: 65.000 vnđ

BÚA VUÔNG CÁN GỖ 500 GR SD-BV-500

Mã hàng: SD-BV-500

Giá: 85.000 vnđ

BÚA VUÔNG CÁN GỖ 300 GR SD-BV-300

Mã hàng: SD-BV-300

Giá: 65.000 vnđ

BÚA VUÔNG CÁN GỖ 200 GR SD-BV-200

Mã hàng: SD-BV-200

Giá: 50.000 vnđ

BÚA VUÔNG CÁN GỖ 1 KG SD-BV-1000

Mã hàng: SD-BV-1000

Giá: 140.000 vnđ

BÚA NHỔ ĐINH ( CÁN NHỰA ĐỎ ) 16 OZ SD-BD-16

Mã hàng: SD-BD-16

Giá: 110.000 vnđ

BÚA NHỔ ĐINH ( CÁN NHỰA ĐỎ ) 20 OZ SD-BD-20

Mã hàng: SD-BD-20

Giá: 160.000 vnđ

BÚA NHỔ ĐINH ( CÁN NHỰA ĐỎ ) 08 OZ SD-BD-08

Mã hàng: SD-BD-08

Giá: 78.000 vnđ

BÚA NHỔ ĐINH ( CÁN NHỰA ĐỎ ) 12 OZ SD-BD-12

Mã hàng: SD-BD-12

Giá: 80.000 vnđ

BÚA LỤC GIÁC 2 KG CENTURY SD-BT-20

Mã hàng: SD-BT-20

Giá: 200.000 vnđ

BÚA LỤC GIÁC 3 KG CENTURY ( CÁN NHỰA ) SD-BT-30

Mã hàng: SD-BT-30

Giá: 300.000 vnđ

Búa đầu tròn