Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Búa tạ

BÚA TẠ CÁN NHỰA 900g TOLSEN 25043

Mã hàng: 25043

Giá: 200.000 vnđ

BÚA TẠ CÁN GỖ 2KG TOLSEN 25133

Mã hàng: 25133

Giá: 300.000 vnđ

BÚA TẠ CÁN GỖ 1KG TOLSEN 25130

Mã hàng: 25130

Giá: 200.000 vnđ

BÚA TẠ CÁN GỖ 1.5KG TOLSEN 25132

Mã hàng: 25132

Giá: 240.000 vnđ

BÚA TẠ CÁN GỖ DÀI 5KG, 900mm TOLSEN 25136

Mã hàng: 25136

Giá: 660.000 vnđ

BÚA TẠ CÁN GỖ DÀI 4,5KG, 900mm TOLSEN 25151

Mã hàng: 25151

Giá: 600.000 vnđ

BÚA TẠ CÁN NHỰA DÀI 4,5KG, 900mm TOLSEN 25047

Mã hàng: 25047

Giá: 620.000 vnđ

BÚA TẠ CÁN NHỰA DÀI 3,6KG, 680mm TOLSEN 25046

Mã hàng: 25046

Giá: 550.000 vnđ

BÚA TẠ CÁN NHỰA DÀI 2,7KG, 680mm TOLSEN 25045

Mã hàng: 25045

Giá: 500.000 vnđ

BÚA TẠ CÁN NHỰA DÀI 5KG, 880mm TOLSEN 25016

Mã hàng: 25016

Giá: 660.000 vnđ

Búa tạ