Điện - Thiết bị điện
Điện - Thiết bị điện

Bút thử điện

BÚT THỬ ĐIỆN KHÔNG TIẾP XÚC UNI-T UT120D-ROW

Mã hàng: UT120D-ROW

Giá: 160.000 vnđ

BÚT THỬ ĐIỆN UNIT UT-12D

Mã hàng: UT12D

Giá: 150.000 vnđ

BÚT THỬ ĐIỆN CAO ÁP SEW 275HP

Mã hàng: SEW 275HP

Giá: 3.200.000 vnđ

BÚT THỬ ĐIỆN KHÔNG TIẾP XÚC PHILIPS 1AC-A90

Mã hàng: 1AC-A90

Giá: 100.000 vnđ

BÚT THỬ ĐIỆN KHÔNG TIẾP XÚC KEDA CÓ CÒI 1AC-C2

Mã hàng: KEDA 1AC-C2

Giá: 95.000 vnđ

BÚT THỬ ĐIỆN ĐIỆN TỬ ASAKI 9058

Mã hàng: AK-9058

Giá: 99.000 vnđ

BÚT THỬ ĐIỆN ĐIỆN TỬ ASAKI-9059

Mã hàng: AK-9059

Giá: 99.000 vnđ

Bút thử điện