Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Các loại cảo khác

BỘ CẢO BI TRONG VÀ NGOÀI TOP KOGYO MBP-510

Mã hàng: MBP-510

Giá: 7.300.000 vnđ

BỘ CẢO BẠC ĐẠN ĐĨA ĐƠN MACOH YC-708

Mã hàng: YC-708

Giá: 1.850.000 vnđ

BỘ CẢO BẠC ĐẠN ĐĨA ĐƠN MACOH YC-705

Mã hàng: YC-705

Giá: 3.100.000 vnđ

BỘ CẢO BẠC ĐẠN ĐĨA ĐÔI MACOH YC-706

Mã hàng: YC-706

Giá: 1.650.000 vnđ

BỘ CẢO BẠC ĐẠN KWT 1 DĨA 25-170MM KWT-140

Mã hàng: KWT-140

Giá: 1.650.000 vnđ

20″ CẢO DÂY XÍCH KWT-500, KWT

Mã hàng: KWT-500

Giá: 800.000 vnđ

CẢO BẠC ĐẠN CHỮ H 19-35MM KWT AB-1

Mã hàng: KWT AB-1

Giá: 350.000 vnđ

CẢO BẠC ĐẠN CHỮ H 24-55MM KWT AB-2

Mã hàng: KWT AB-2

Giá: 360.000 vnđ

CẢO BẠC ĐẠN CHỮ H 35-80MM KWT AB-3

Mã hàng: AB-3

Giá: 1.060.000 vnđ

12″ CẢO DÂY XÍCH MỞ 45 - 150MM KWT-300 KWT

Mã hàng: KWT-300 KWT

Giá: 500.000 vnđ

Các loại cảo khác