Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Các loại giấy nhám khác

ĐÁ NHÁM CHUÔI HẢI DƯƠNG 60.25.6

Mã hàng:

Giá: 25.000 vnđ

ĐÁ NHÁM CHUÔI HẢI DƯƠNG 60.40.6

Mã hàng:

Giá: 25.000 vnđ

ĐÁ NHÁM CHUÔI HẢI DƯƠNG 50.25.6

Mã hàng:

Giá: 18.000 vnđ

ĐÁ NHÁM CHUÔI HẢI DƯƠNG 30.25.6

Mã hàng:

Giá: 10.000 vnđ

ĐÁ NHÁM CHUÔI HẢI DƯƠNG 40.25.6

Mã hàng:

Giá: 15.000 vnđ

ĐÁ NHÁM CHUÔI HẢI DƯƠNG 25.25.6

Mã hàng:

Giá: 10.000 vnđ

NHÁM NHÔM DÊ MỀM HÀN QUỐC KAJ35 #40

Mã hàng: KAJ35 40

Giá: 1.280.000 vnđ

NHÁM NHÔM DÊ MỀM HÀN QUỐC KAJ35 #60

Mã hàng: KAJ35 60

Giá: 1.250.000 vnđ

NHÁM NHÔM DÊ MỀM KAJ35 #80

Mã hàng: KAJ 80

Giá: 1.150.000 vnđ

NHÁM NHÔM DÊ MỀM KAJ35 #100 ĐỀN #600

Mã hàng: KAJ 1060

Giá: 1.100.000 vnđ

Các loại giấy nhám khác