Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Các loại ống khác

DÂY PHUN SƠN CAO CÁP CÓ BỐ KẼM - 1/4 INCH DÀI 15 MÉT

Mã hàng: DPS-1415

Giá: 1.100.000 vnđ

DÂY PHUN CÁT THỤY SỸ EXITFLEX BLAST 25X40MM DÀI 40M

Mã hàng: EB-2540

Giá: 6.700.000 vnđ

DÂY PHUN CÁT EXITFLEX BLAST 32X48MM DÀI 40M

Mã hàng: EB-3248

Giá: 7.980.000 vnđ

DÂY PHUN CÁT AIRBLAST 1 1/4 INCH (I.D 32 x O.D 48 mm) 40M

Mã hàng: 2508444

Giá: 8.990.000 vnđ

ỐNG GÂN XANH LÁ PHI 150MM CUỘN 20M DÀY 6 LY

Mã hàng: OGX-150

Giá: 480.000 vnđ

ỐNG GÂN XANH LÁ PHI 150MM CUỘN 20M DÀY 8.5 LY

Mã hàng: OGX-150

Giá: 650.000 vnđ

ỐNG GÂN XANH LÁ PHI 114MM CUỘN 20M DÀY 8.5 LY

Mã hàng: OGX-114

Giá: 450.000 vnđ

ỐNG GÂN XANH LÁ PHI 114MM CUỘN 20M DÀY 6 LY

Mã hàng: OGX-114.6

Giá: 350.000 vnđ

ỐNG PVC DẺO PHI 14MM - DÀI 45M

Mã hàng: PVC-14D

Giá: 750.000 vnđ

ỐNG PVC DẺO PHI 12MM - DÀI 45M

Mã hàng: PVC-12D

Giá: 720.000 vnđ

ỐNG PVC DẺO PHI 16MM - DÀI 45M

Mã hàng: PVC-16D

Giá: 790.000 vnđ

Các loại ống khác