Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Cần mở thường

CẦN TỰ ĐỘNG VUÔNG NHANH 1/2

Mã hàng: TBS-12251-RHT

Giá: 170.000 vnđ

CẦN TỰ ĐỘNG ĐẦU VUÔNG NHANH 1/2" (36 RĂNG TWT-10004-36P1/2"

Mã hàng: TWT-10004-36P1/2"

Giá: 170.000 vnđ

CẦN TỰ ĐỘNG TOP 1/2 ( BÓNG ) TOP TW-060-1/2"CS

Mã hàng: TW-060-1/2"CS

Giá: 130.000 vnđ

CẦN TỰ ĐỘNG TOP 1/4 ( BÓNG ) TW-060-1/4"CS

Mã hàng: TW-060-1/4"CS

Giá: 70.000 vnđ

CẦN TỰ ĐỘNG TOP 3/8 ( BÓNG ) TW-060-3/8"CS

Mã hàng: TW-060-3/8"CS

Giá: 100.000 vnđ

CẦN TỰ ĐỘNG CENTURY ( XI MỜ ) 3/8" CTW-060-3/8"CSAM

Mã hàng: CTW-060-3/8"CSAM

Giá: 70.000 vnđ

CẦN TỰ ĐỘNG ĐẦU VUÔNG 1/2" ( 24 RĂNG ) TWT-10004-1/2

Mã hàng: TWT-10004-1/2

Giá: 150.000 vnđ

CẦN TỰ ĐỘNG CENTURY ( XI MỜ ) 1/2" CTW-060-1/2"CSAM

Mã hàng: CTW-060-1/2"CSAM

Giá: 100.000 vnđ

CẦN TỰ ĐỘNG CENTURY ( XI MỜ ) 1/4" CTW-060-1/4"CSAM

Mã hàng: CTW-060-1/4"CSAM

Giá: 70.000 vnđ

Cần mở thường