Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Cần nối

BỘ TÍP 1/2" 22 MÓN TOLSEN 15139

Mã hàng: 15139

Giá: 950.000 vnđ

ĐẦU NỐI LẮC LÉO 1/2'' x 75mm TOLSEN 15134

Mã hàng: 15134

Giá: 110.000 vnđ

CẦN TRƯỢT 1/2''x250mm(10") TOLSEN 15131

Mã hàng: 15131

Giá: 180.000 vnđ

CẦN TRƯỢT 1/4''x115mm(4.5") TOLSEN 15129

Mã hàng: 15129

Giá: 75.000 vnđ

CẦN TRƯỢT 3/8''x160mm(6") TOLSEN 15130

Mã hàng: 15130

Giá: 100.000 vnđ

CẦN NỐI 1/2x125mm(5") TOLSEN 15127

Mã hàng: 15127

Giá: 100.000 vnđ

CẦN NỐI 1/2x250mm(10") TOLSEN 15128

Mã hàng: 15128

Giá: 144.000 vnđ

CẦN NỐI 3/8'' TOLSEN 15123

Mã hàng: 15123

Giá: 75.000 vnđ

CẦN NỐI 3/8'' TOLSEN 15124

Mã hàng: 15124

Giá: 90.000 vnđ

CẦN NỐI 1/4'' TOLSEN 15121

Mã hàng: 15121

Giá: 60.000 vnđ

CẦN NỐI 1/4'' TOLSEN 15122

Mã hàng: 15122

Giá: 60.000 vnđ

Cần nối