Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Cảo 2 chấu, 3 chấu

CẢO 2 CHẤU 3" CENTURY 170829-3

Mã hàng: 170829-3

Giá: 70.000 vnđ

CẢO CAO CẤP 3 CHẤU 5" KWT CRV3-5

Mã hàng: KWT CRV3-5

Giá: 600.000 vnđ

CẢO CAO CẤP 3 CHẤU 6" KWT CRV3-6

Mã hàng: CRV3-6

Giá: 670.000 vnđ

CẢO CAO CẤP 3 CHẤU 8" KWT CRV3-8

Mã hàng: CRV3-8

Giá: 1.700.000 vnđ

CẢO CAO CẤP 2 CHẤU 6" KWT CRV2-6

Mã hàng: CRV2-6

Giá: 550.000 vnđ

CẢO CAO CẤP 2 CHẤU 8" KWT CRV2-8

Mã hàng: CRV2-8

Giá: 900.000 vnđ

CẢO CAO CẤP 3 CHẤU 10" KWT CRV2-10

Mã hàng: CRV2-10

Giá: 2.200.000 vnđ

CẢO CAO CẤP 3 CHẤU 12" KWT CRV2-12

Mã hàng: CRV2-12

Giá: 3.200.000 vnđ

CẢO CAO CẤP 3 CHẤU 4" KWT CRV3-4

Mã hàng: CRV3-4

Giá: 500.000 vnđ

CẢO BẠC ĐẠN CHỮ H 24-55MM LICOTA ATB-1023B

Mã hàng: ATB-1023B

Giá: 420.000 vnđ

CẢO CAO CẤP 2 CHẤU 10" KWT CRV2-10

Mã hàng: CRV2-10

Giá: 1.500.000 vnđ

CẢO CAO CẤP 2 CHẤU 12" KWT CRV2-12

Mã hàng: CRV2-12

Giá: 2.200.000 vnđ

Cảo 2 chấu, 3 chấu