Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Cảo chữ C

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO CC-200

Mã hàng: CC-200

Giá: 8.300.000 vnđ

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO CC-50

Mã hàng: CC-50

Giá: 920.000 vnđ

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO CC-75

Mã hàng: CC-75

Giá: 1.330.000 vnđ

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO CC-100

Mã hàng: CC-100

Giá: 1.730.000 vnđ

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO CC-125

Mã hàng: CC-125

Giá: 2.400.000 vnđ

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO CC-150

Mã hàng: CC-150

Giá: 3.630.000 vnđ

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO SC-125

Mã hàng: SC-125

Giá: 1.530.000 vnđ

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO SC-150

Mã hàng: SC-150

Giá: 2.000.000 vnđ

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO SC-200

Mã hàng: SC-200

Giá: 3.200.000 vnđ

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO SC-250

Mã hàng: SC-250

Giá: 5.900.000 vnđ

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO SC-300

Mã hàng: SC-300

Giá: 10.400.000 vnđ

HÀM KẸP CHỮ C TOP KOGYO SC-25

Mã hàng: SC-25

Giá: 440.000 vnđ

Cảo chữ C