Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Chân đế đỡ

ĐẾ GRANITE GÁ ĐỒNG HỒ SO MITUTOYO 215-156-10

Mã hàng: 215-156-10

Giá: 13.000.000 vnđ

ĐẾ GRANITE GÁ ĐỒNG HỒ SO MITUTOYO 215-153-10

Mã hàng: 215-153-10

Giá: 11.000.000 vnđ

ĐẾ GRANITE GÁ ĐỒNG HỒ SO MITUTOYO 215-151-10

Mã hàng: 215-151-10

Giá: 10.000.000 vnđ

ĐẾ GRANITE GÁ ĐỒNG HỒ SO MITUTOYO 215-150-10

Mã hàng: 215-150-10

Giá: 9.400.000 vnđ

ĐẾ GÁ ĐỒNG HỒ SO MITUTOYO 7002-10

Mã hàng: 7002-10

Giá: 8.600.000 vnđ

ĐẾ TỪ GÁ ĐỒNG HỒ SO MITUTOYO 7032B

Mã hàng: 7032B

Giá: 5.000.000 vnđ

ĐẾ TỪ GÁ ĐỒNG HỒ SO MITUTOYO 7033B

Mã hàng: 7033B

Giá: 4.900.000 vnđ

ĐẾ TỪ MINI NAM CHÂM VĨNH CỬU MITUTOYO 7014

Mã hàng: 7014

Giá: 860.000 vnđ

ĐẾ TỪ GÁ ĐỒNG HỒ SO MITUTOYO 7031B

Mã hàng: 7031B

Giá: 4.800.000 vnđ

ĐẾ GÁ ĐỒNG HỒ SO MITUTOYO 7010S-10

Mã hàng: 7010S-10

Giá: 790.000 vnđ

Chân đế đỡ