Vật liệu mài mòn
Vật liệu mài mòn

Chén cước, bánh cước

ĐĨA CƯỚC XOẮN INOX M14 D100MM

Mã hàng: DC-TLTX10

Giá: 90.000 vnđ

BÁNH CƯỚC THAU 300X10X25.4

Mã hàng: BC T-30010

Giá: 145.000 vnđ

BÁNH CƯỚC THAU 250MM

Mã hàng: HL-250

Giá: 135.000 vnđ

CHÉN CƯỚC CHÀ SẮT

Mã hàng: CC-S01

Giá: 21.000 vnđ

CHÉN CƯỚC THÉP

Mã hàng: CCT

Giá: 70.000 vnđ

CHÉN CƯỚC XOẮN 4 INCH M14

Mã hàng: CCX M14

Giá: 70.000 vnđ

Chén cước, bánh cước