Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Cổ dê các loại

CỔ DÊ INOX 304 YDS ĐÀI LOAN 130-150MM

Mã hàng: Y130150

Giá: 38.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 304 YDS ĐÀI LOAN 32-50MM

Mã hàng: Y5070

Giá: 20.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 304 YDS ĐÀI LOAN 25-40 MM

Mã hàng: Y2540

Giá: 20.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 304 YDS ĐÀI LOAN 44-56MM

Mã hàng: Y4456

Giá: 21.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 304 YDS ĐÀI LOAN 20-32MM

Mã hàng: Y2032

Giá: 19.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 304 YDS ĐÀI LOAN 12-20MM

Mã hàng: Y1220

Giá: 12.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 304 YDS ĐÀI LOAN 12-22 MM

Mã hàng: Y1222

Giá: 13.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 304 YDS ĐÀI LOAN 50-70MM

Mã hàng: Y5070

Giá: 24.000 vnđ

CỔ DÊ BÙ LON INOX D27

Mã hàng: CD-BL27

Giá: 16.000 vnđ

Cổ dê các loại