Ống, dây hơi, phụ kiện các loại
Ống, dây hơi, phụ kiện các loại

Cổ dê các loại

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 50-70MM

Mã hàng: Y5070

Giá: 20.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 60-80MM

Mã hàng: Y6080

Giá: 22.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 44-56MM

Mã hàng: Y4456

Giá: 16.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 40-60MM

Mã hàng: Y4060

Giá: 16.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 50-65MM

Mã hàng: Y5065

Giá: 16.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 25-40MM

Mã hàng: Y2540

Giá: 15.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 30-45MM

Mã hàng: Y3045

Giá: 15.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 32-50MM

Mã hàng: Y3250

Giá: 15.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 20-32MM

Mã hàng: Y2032

Giá: 14.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 20-35MM

Mã hàng: Y2035

Giá: 15.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 16-27MM

Mã hàng: Y1627

Giá: 13.000 vnđ

CỔ DÊ INOX 430 YDS ĐÀI LOAN 12-20MM

Mã hàng: Y1220

Giá: 11.000 vnđ

Cổ dê các loại