Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tròn

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 8mm TOLSEN 15204

Mã hàng: 15204

Giá: 110.000 vnđ

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 32mm TOLSEN 15228

Mã hàng: 15228

Giá: 420.000 vnđ

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 30mm TOLSEN 15226

Mã hàng: 15226

Giá: 390.000 vnđ

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 25mm TOLSEN 15221

Mã hàng: 15221

Giá: 270.000 vnđ

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 27mm TOLSEN 15223

Mã hàng: 15223

Giá: 340.000 vnđ

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 23mm TOLSEN 15219

Mã hàng: 15219

Giá: 250.000 vnđ

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 24mm TOLSEN 15220

Mã hàng: 15220

Giá: 270.000 vnđ

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 22mm TOLSEN 15218

Mã hàng: 15218

Giá: 222.000 vnđ

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 20mm TOLSEN 15216

Mã hàng: 15216

Giá: 190.000 vnđ

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 21mm TOLSEN 15217

Mã hàng: 15217

Giá: 200.000 vnđ

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 18mm TOLSEN 15214

Mã hàng: 15214

Giá: 175.000 vnđ

VÒNG - MIỆNG TỰ ĐỘNG 19mm TOLSEN 15215

Mã hàng: 15215

Giá: 180.000 vnđ

Cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tròn