Dụng cụ đo chính xác
Dụng cụ đo chính xác

Compa

COMPA ĐO NGOÀI INSIZE 7244-250 250MM

Mã hàng: 7244-250

Giá: 250.000 vnđ

COMPA ĐO NGOÀI 0-200MM INSIZE 7244-200

Mã hàng: 7244-200

Giá: 220.000 vnđ

COMPA VẠCH DẦU INSIZE 7247-300

Mã hàng: 7247-300

Giá: 220.000 vnđ

COMPA VẠCH DẤU INSIZE 7247-150

Mã hàng: 7247-150

Giá: 160.000 vnđ

COMPA ĐO TRONG INSIZE 7247-200 (0-190mm)

Mã hàng: 7247-200

Giá: 170.000 vnđ

COMPA ĐO NGOÀI 0-150MM INSIZE 7244-150

Mã hàng: 7244-150

Giá: 250.000 vnđ

COMPA LẤY DẤU MŨI THÉP CỨNG 300MM NIIGATA FD-300

Mã hàng: FD-300

Giá: 600.000 vnđ

COMPA LẤY DẤU MŨI THÉP CỨNG 200MM NIIGATA FD-200

Mã hàng: FD-200

Giá: 370.000 vnđ

COMPA LẤY DẤU MŨI THÉP CỨNG 250MM NIIGATA FD-250

Mã hàng: FD-250

Giá: 500.000 vnđ

COMPA LẤY DẤU MŨI THÉP CỨNG 150MM NIIGATA FD-150

Mã hàng: FD-150

Giá: 250.000 vnđ

COMPA LẤY DẤU MŨI THÉP CỨNG 100MM NIIGATA FD-100

Mã hàng: FD-100

Giá: 250.000 vnđ

COMPA LẤY DẤU MŨI CARBIDE 300MM NIIGATA TFD-300

Mã hàng: TFD-300

Giá: 1.100.000 vnđ

Compa