Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ cầm tay

Dao cắt ống

BỘ LÃ ỐNG ĐỒNG ASAKI AK-3821

Mã hàng: AK-3821

Giá: 410.000 vnđ

DAO CẮT ỐNG ASAKI AK-8613

Mã hàng: AK-8613

Giá: 660.000 vnđ

BỘ LÃ ỐNG ĐỒNG ASAKI AK-3820

Mã hàng: AK-3820

Giá: 320.000 vnđ

DAO CẮT ỐNG ASAKI AK-8608

Mã hàng: ASAKI AK-8608

Giá: 270.000 vnđ

DAO CẮT ỐNG ASAKI AK-8612

Mã hàng: AK-8612

Giá: 450.000 vnđ

DAO CẮT ỐNG ASAKI AK-8607

Mã hàng: AK-8607

Giá: 180.000 vnđ

DAO CẮT ỐNG ASAKI AK-8606

Mã hàng: AK-8606

Giá: 155.000 vnđ

DAO CẮT ÔNG 2-1/2INCH (6-64MM) STANLEY 93-028-22

Mã hàng: 93-028-22

Giá: 670.000 vnđ

DAO CẮT ÔNG 1/8INCH-1 1/4INCH (3-28MM) STANLEY 93-021-22

Mã hàng: 93-021-22

Giá: 330.000 vnđ

Dao cắt ống