Thiết bị ngành nước
Thiết bị ngành nước

ĐẦU BƠM CAO ÁP

ĐẦU BƠM ÁP LỰC CAO MOTOKAWA 5HP

Mã hàng: MTKW-5

Giá: 3.200.000 vnđ

ĐẦU XỊT ÁP LỰC YOKAHAMA 7HP

Mã hàng: YKH-7

Giá: 5.400.000 vnđ

ĐẦU BƠM ÁP LỰC CAO MOTOKAWA MK-29 1HP

Mã hàng: MK-29

Giá: 1.030.000 vnđ

ĐẦU XỊT OSHIMA OS 39 2HP (PISTON SỨ)

Mã hàng: OS 39

Giá: 3.490.000 vnđ

ĐẦU BƠM CAO ÁP