ĐẦU NỐI CÁC LOẠI
ĐẦU NỐI CÁC LOẠI

Đầu nối nhanh nhiều chia

ĐẦU NỐ 2 CHIA NKC NHẬT BẢN NL-P-2

Mã hàng: NL-P-2

Giá: 490.000 vnđ

KHỚP NỐI NHANH 2 CHIA ĐÀI LOAN

Mã hàng: NN-2C

Giá: 125.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH 3 CHẠC ĐÀI LOAN 20SMA

Mã hàng: 20SMA

Giá: 130.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH 2 CHIA THB SMV ĐÀI LOAN

Mã hàng: THB SMV

Giá: 160.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH 3 CHẠC THB SMY ĐÀI LOAN

Mã hàng: THB SMY

Giá: 190.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH 4 CHIA THB SMM

Mã hàng: SMM

Giá: 240.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH 3 CHIA THB SMT

Mã hàng: SMT

Giá: 170.000 vnđ

ĐẦU NỐI NHANH 2 CHIA THB SML

Mã hàng: SML

Giá: 140.000 vnđ

ĐẦU NỐI HƠI MÁY NÉN KHÍ 3 CHIA TQ

Mã hàng: 3 CHIA TQ

Giá: 50.000 vnđ

Đầu nối nhanh nhiều chia