Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

Dây hàn điện & hơi

DÂY HÀN GIÓ ĐÁ PARKER 8MM - 100M/CUỘN

Mã hàng: PK-8100

Giá: 2.500.000 vnđ

DÂY HÀN ĐÔI XANH ĐỎ PARKER 6.5MM - 100M

Mã hàng: PARKER 6.5T

Giá: 1.950.000 vnđ

DÂY HÀN LÕI THUỐC HYUNDAI SF-71

Mã hàng: SF-71

Giá: 41.000 vnđ

DÂY HÀN GIÓ ĐÁ TANAKA NHẬT BẢN 1/4 INCH DÀI 100M (6.3MM)

Mã hàng: TAKARA GD-6.3

Giá: 2.700.000 vnđ

DÂY HÀN GIÓ ĐÁ 3 SAO 8MM - 100M

Mã hàng: 3 SAO-8

Giá: 3.400.000 vnđ

DÂY HÀN GIÓ ĐÁ BEST ARC 8X14MM - 100M

Mã hàng: BEST ARC 8X14

Giá: 2.300.000 vnđ

DÂY HÀN GIÓ ĐÁ BEST ARC 6.5 X 12MM -100m

Mã hàng: BEST ARC 6.5X12

Giá: 1.880.000 vnđ

DÂY HÀN ĐÔI XANH ĐỔ GOFLEX 8MM - 100M

Mã hàng: GF-8

Giá: 1.850.000 vnđ

DÂY HÀN GIÓ ĐÁ GOFLEX HÀN QUỐC 6.5MM - 100M

Mã hàng: GF-6.5

Giá: 1.450.000 vnđ

DÂY HÀN ĐÔI XANH ĐỎ HIỆU 6 SAO 5/16 -8MM INCH DÀI 100M

Mã hàng: SIX STAR-5/16

Giá: 3.100.000 vnđ

DÂY HÀN GIÓ ĐÁ XANH ĐỎ 6 SAO 1/4 INCH 6.3MM DÀI 100M

Mã hàng: SIX STAR

Giá: 2.550.000 vnđ

Dây hàn điện & hơi