Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

ĐỒNG HỒ ARGON, CO2, NITO

ĐỒNG HỒ GIẢM ÁP NITO HARRIS – 925ARS

Mã hàng: 925 ARS

Giá: Liên hệ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP CHIYODA GHN-3

Mã hàng: GHN-3

Giá: 1.980.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ARGON YAMATO

Mã hàng: ARGON YMT

Giá: 340.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ CO2 ZENSIN 220V

Mã hàng: ZS220

Giá: 380.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ CO2 GAS REGULATOR GH-257 TAIWAN

Mã hàng: GH-257

Giá: 1.090.000 vnđ

ĐỒNG HỒ CO2 YAMATO ĐIỆN 220V

Mã hàng: YMK220

Giá: 550.000 vnđ

ĐỒNG HỒ CO2 HÀN QUỐC JO EUN J076C 20A

Mã hàng: J076C

Giá: 1.200.000 vnđ

VAN GIẢM ÁP N2 HARRIS 987-100-N2

Mã hàng: 987-100-N2

Giá: 13.800.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ NITO HÀN QUỐC

Mã hàng: NITO-HQ

Giá: 1.280.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ NITO HARRIS 801D4N

Mã hàng: 801D4N

Giá: 4.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ NITO HARRIS 925ARS-40-N2

Mã hàng: 925ARS-40-N2

Giá: 10.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ O2 HARRIS 825DS-10-O2

Mã hàng: 825DS-10-O2

Giá: 4.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ARGON, CO2, NITO