Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

ĐỒNG HỒ ARGON, CO2, NITO

ĐỒNG HỒ KHÍ NITO HÀN QUỐC

Mã hàng: NITO-HQ

Giá: 1.280.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ NITO HARRIS 801D4N

Mã hàng: 801D4N

Giá: 4.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ NITO HARRIS 925ARS-40-N2

Mã hàng: 925ARS-40-N2

Giá: 10.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ O2 HARRIS 825DS-10-O2

Mã hàng: 825DS-10-O2

Giá: 4.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ NITO HARRIS 825DS-10-N2O

Mã hàng: 825DS-10-N2O

Giá: 4.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ CO2 HARRIS 825DS-10-CO2

Mã hàng: 825DS-10-CO2

Giá: 4.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ ARGON HARRIS 825DS-10-AR

Mã hàng: 825DS-10-AR

Giá: 4.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ NITTROGEN TLT-NT002

Mã hàng: TLT-NT002

Giá: 3.600.000 vnđ

ĐỒNG HỒ CO2 GENERICO 195-CR

Mã hàng: 195-CR

Giá: 1.990.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐIỆN CO2 GENERICO 198-CR 220V

Mã hàng: 198-CR

Giá: 3.300.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ARGON GENERICO 195-AR

Mã hàng: 195-AR

Giá: 1.950.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ CO2 HÀN QUỐC WITHUS X600

Mã hàng: X600

Giá: 1.300.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ARGON, CO2, NITO