Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

ĐỒNG HỒ GIÓ, ĐÁ

ĐỒNG HỒ TANAKA COMET N2

Mã hàng: COMET N2

Giá: 5.200.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHI C2H2 HARRIS 25GX-1.5-AC

Mã hàng: 25GX-145-540

Giá: 3.980.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ OXY HARRIS 25GX-145-540 MỸ CHÍNH HÃNG

Mã hàng: 25GX-145-540

Giá: 4.600.000 vnđ

ĐỒNG HỒ GIÓ GENERICO G-652-X

Mã hàng: G-652-X

Giá: 1.490.000 vnđ

ĐỒNG HỒ GIÓ GENERICO 752-X

Mã hàng: 752-X

Giá: 1.480.000 vnđ

VAN ĐIỀU ÁP KHÍ OXY GENERICO 452-X

Mã hàng: 452-X

Giá: 1.550.000 vnđ

ĐỒNG HỒ OXY KOIKE K101

Mã hàng: K101

Giá: 890.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ACETYLEN KOIKE K202

Mã hàng: K202

Giá: 800.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐÁ ACETYLEN OGAWA 352-Y

Mã hàng: 352-Y

Giá: 1.420.000 vnđ

ĐỒNG KHÍ GIÓ OXY OGAWA 352-X

Mã hàng: 352-X

Giá: 1.420.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐÁ ACETYLEN YAMATO YR-71

Mã hàng: YR-70

Giá: 1.400.000 vnđ

ĐỒNG HỒ OXY YAMATO YR-70

Mã hàng: YR-70

Giá: 1.390.000 vnđ

ĐỒNG HỒ GIÓ, ĐÁ