Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

ĐỒNG HỒ GIÓ, ĐÁ

ĐỒNG HỒ OXY YAMATO YR-71

Mã hàng: YR-71

Giá: 230.000 vnđ

VAN GIẢM ÁP HARRIS 601D-10-ARGON, CO2, NITO....

Mã hàng: 601D-10

Giá: Liên hệ

VAN GIẢM ÁP OXY HARRIS 601D-10-OX

Mã hàng: 601D-10-OX

Giá: 2.250.000 vnđ

ĐỒNG HỒ OXYGEN YAMATO YR-70 ĐÀI LOAN

Mã hàng: YR-70

Giá: 950.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP COMET CMH-B506-RV

Mã hàng: CMH-B506-RV

Giá: 1.900.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP CHIYODA EX-20 mKII

Mã hàng: EX-20 mKII

Giá: 1.600.000 vnđ

ĐỒNG HỒ GAS YAMATO YR-71 ĐÀI LOAN

Mã hàng: YR-71

Giá: 950.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP OXIGEN ASAKI AK-2010

Mã hàng: AK-2010

Giá: 370.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP ACETYLEN ASAKI AK-2011

Mã hàng: AK-2011

Giá: 370.000 vnđ

ĐỒNG HỒ GIẢM ÁP HARRIS 904D-10-O2

Mã hàng: 904D-10-O2

Giá: 7.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ TANAKA COMET N2

Mã hàng: COMET N2

Giá: 4.150.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHI C2H2 HARRIS 25GX-1.5-AC

Mã hàng: 25GX-145-540

Giá: 4.900.000 vnđ

ĐỒNG HỒ GIÓ, ĐÁ