Thiết bị ngành hàn
Thiết bị ngành hàn

ĐỒNG HỒ GIÓ, ĐÁ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP OXIGEN ASAKI AK-2010

Mã hàng: AK-2010

Giá: 370.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP ACETYLEN ASAKI AK-2011

Mã hàng: AK-2011

Giá: 370.000 vnđ

ĐỒNG HỒ GIẢM ÁP HARRIS 904D-10-O2

Mã hàng: 904D-10-O2

Giá: 7.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ TANAKA COMET N2

Mã hàng: COMET N2

Giá: 4.150.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHI C2H2 HARRIS 25GX-1.5-AC

Mã hàng: 25GX-145-540

Giá: 4.900.000 vnđ

ĐỒNG HỒ KHÍ OXY HARRIS 25GX-145-540 MỸ CHÍNH HÃNG

Mã hàng: 25GX-145-540

Giá: 6.400.000 vnđ

ĐỒNG HỒ GIÓ GENERICO G-652-X

Mã hàng: G-652-X

Giá: 1.700.000 vnđ

ĐỒNG HỒ GIÓ GENERICO 752-X

Mã hàng: 752-X

Giá: 1.680.000 vnđ

VAN ĐIỀU ÁP KHÍ OXY GENERICO 452-X

Mã hàng: 452-X

Giá: 1.750.000 vnđ

ĐỒNG HỒ OXY KOIKE K101

Mã hàng: K101

Giá: 890.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ACETYLEN KOIKE K202

Mã hàng: K202

Giá: 890.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐÁ ACETYLEN OGAWA 352-Y

Mã hàng: 352-Y

Giá: 1.420.000 vnđ

ĐỒNG HỒ GIÓ, ĐÁ