DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ

Đồng hồ vạn năng - VOM

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG VICTOR VC890D

Mã hàng: VC890D

Giá: 350.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN VẠN NĂNG VICTOR VC890C+

Mã hàng: VC890C+

Giá: 350.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA EM7000

Mã hàng: EM7000

Giá: 1.860.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA SH-88TR

Mã hàng: SH-88TR

Giá: 1.050.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA SP-18D

Mã hàng: SP-18D

Giá: 970.000 vnđ

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG VICTOR VC890C+

Mã hàng: VC890C+

Giá: 350.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG KYORITSU 1109S

Mã hàng: 1109S

Giá: 825.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ SỐ FLUKE 287

Mã hàng: 287

Giá: 11.790.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHI THỊ KIM SANWA SP21

Mã hàng: SP21

Giá: 1.250.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA TA55

Mã hàng: TA55

Giá: 1.399.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA VS-100

Mã hàng: VS-100

Giá: 2.650.000 vnđ

Đồng hồ vạn năng - VOM