DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TỬ

Đồng hồ vạn năng - VOM

MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ VẠN NĂNG FLUKE 1587

Mã hàng: 1587

Giá: 24.990.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẶN NĂNG CÔNG NGHIỆP FLUKE 27II

Mã hàng: 27II

Giá: 14.600.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẶN NĂNG FLUKE 83V-5

Mã hàng: 83V-5

Giá: 11.150.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẶN NĂNG FLUKE 77-4

Mã hàng: 77-4

Giá: 10.300.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẶN NĂNG FLUKE 233

Mã hàng: 233

Giá: 11.200.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẶN NĂNG FLUKE 88V

Mã hàng: 88V

Giá: 14.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẶN NĂNG FLUKE 88V A KIT

Mã hàng: 88V A KIT

Giá: 19.300.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẶN NĂNG FLUKE 115

Mã hàng: 115

Giá: 5.990.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẶN NĂNG FLUKE 116

Mã hàng: 115

Giá: 5.940.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẶN NĂNG FLUKE 117

Mã hàng: 117

Giá: 6.500.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG FLUKE 177

Mã hàng: 177

Giá: 10.550.000 vnđ

ĐỒNG HỒ VẶN NĂNG FLUKE 179

Mã hàng: 179

Giá: 11.200.000 vnđ

Đồng hồ vạn năng - VOM

Chat Zalo 1 Chat Zalo 2