Bảo quản đóng gói
Bảo quản đóng gói

Dụng cụ đóng đai

DỤNG CỤ SIẾT ĐAI THÉP YBICO S290 + C3105 16MM

Mã hàng: S290C3105

Giá: 2.490.000 vnđ

DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI SẮT MG95 32MM

Mã hàng: MG95

Giá: 1.750.000 vnđ

KÌM KẸP BỌ SẮT THÉP YBICO C3105

Mã hàng: C3105

Giá: 1.350.000 vnđ

DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI THÉP YBICO S290 - C3106 19MM

Mã hàng: S290

Giá: 2.450.000 vnđ

KÌM SIẾT ĐAI INOX YBICO S262

Mã hàng: S262

Giá: 1.300.000 vnđ

KÌM SIẾT ĐAI INOX YBICO S260 9-32mm

Mã hàng: S260

Giá: 1.150.000 vnđ

KÌM SIẾT ĐAI INOX YBICO S240 9-32mm

Mã hàng: S240

Giá: 1.700.000 vnđ

MÁY ĐÓNG ĐAI THÙNG CHALI JN-740

Mã hàng: JN-740

Giá: 17.950.000 vnđ

MG- 95 DỤNG CỤ ĐÓNG DÂY ĐAI SẮT 3.2F 32MM

Mã hàng: DDS-3.2

Giá: 1.680.000 vnđ

BỘ DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI NHỰA ĐÀI LOAN

Mã hàng: B300

Giá: 2.350.000 vnđ

BỘ DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI NHỰA B312

Mã hàng: B312

Giá: 1.200.000 vnđ

Dụng cụ đóng đai